Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pracownicy


PRACOWNICY MERYTORYCZNI PORADNI:

IMIĘ I NAZWISKO 

KWALIFIKACJE 

PEŁNIONA FUNKCJA

mgr Monika Makowska

1. Studia magisterskie na kierunku Pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacyjna.

2. Studia podyplomowe w zakresie Logopedii

 

3. Studia podyplomowe w zakresie Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

4. Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki

5. Studia podyplomowe w zakresie Doradztwa zawodowego i personalnego

6. Kurs kwalifikacyjny w zakresie Pedagogiki leczniczej

7. Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Oświacie

8. Kurs w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju

9.  Studia podyplomowe w zakresie terapia i diagnoza pedagogiczna

10. Certyfikat uprawniający do pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

11. Certyfikat uprawniający do pracy metodą kinezjologii edukacyjnej wg Paula Dennisona

 

12. . Certyfikat INPP z zakresu diagnozowania i leczenia niedojrzałości neuromotorycznej

13. Kurs podstawowy terapii systemowej rodzin.

14. Kurs Bilateralnej Integracji - certyfikat uprawniający do pracy z grupą i prowadzenia terapii idywidualnej.

15. Uprawnienia diagnistyczne w obszarze diagnozowania dysleksji rozojowej.

16. Neurosensomotoryczna integracja odruchów wzrokowo-słuchowych wg Metody dr S. Masgutowej.

17. Certyfikat uprawniający do prowadzenia MNRI: terapii Neurotaktylnej.

18. Certyfikat uprawniający do prowadzenia MNRI: Repattering i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych wg Metody dr S. Masgutowej.

19.Certyfikat uprawniający do prowadzenia MNRI: Integracja odruchó ustno-twarzowych wg Metody dr S. Masgutowej.

20. Instruktor rekreacji ruchowej, specjalność: dogoterapia. 

DYREKTOR

mgr Dorota Guzal

1. Studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym.

2. Studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika.

3. Studia podyplomowe: Profilaktyka i Terapia Zaburzeń w Zachowaniu, Socjoterapia.

4. Kurs uprawniający do prowadzenia terapii Metodą  Warnkego.

5. Kurs uprawniający do prowadzenia Terapii Ręki 

6. Certyfikat uprawniający do prowadzenia warsztatów  ,,Szkoła dla rodziców”

7. Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej.

8. Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu - "Dam Radę" oraz metody "Jestem z Ciebie Dumny".

9. Uprawnienia diagnostyczne w obszarze diagnozowania dysleksji rozwojowej. 

 

PEDAGOG

mgr Marlena Osiecka

1. Studia magisterskie na kierunku pedagogika - specjalność pedagogia szkolna

2. Studia podyplomowe w zakresie Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

3. Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej.

4. Studia podyplomowe w zakresie logopedii.

5.Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu - "Dam Radę" oraz metody "Jestem z Ciebie Dumny".

6. Uprawnienia diagnostyczne w obszarze diagnozowania dysleksji rozwojowej. 

7. Certyfikat uprawniający do pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn.

PEDAGOG

mgr Michalina Tatera

1. Studia magisterskie na kierunku psychologia.

2. Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo i kandydatów na nauczycieli.

3. Studia podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wczesna Interwencja.

4. Kurs I i II stopnia z zakresu diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej oraz prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

5. Terapia ręki I i II stopnia.

6. Studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki i tyflopedagogiki.

 

 

PSYCHOLOG

mgr Ewa Mianowana

1. Studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie logopedii.

2. Studia podyplomowe: Profilaktyka i Terapia Zaburzeń w Zachowaniu, Socjoterapia.

3. Studia podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wczesna Interwencja.

4. Kurs uprawniający do prowadzenia terapii Metodą  Warnke. 

5.Certyfikat uprawniający do prowadzenia warsztatów  ,,Szkoła dla rodziców”.

6.Certyfikat uprawniający do pracy metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

 

LOGOPEDA

mgr Magdalena Felińska

1. Studia magisterskie na kierunku filologia polska. 

2. Studia podyplomowe w zakresie logopedii i glottodydaktyki.

3. Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii. 

4.MNRI Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych wg dr S. Masgutowej.

5. Terapeuta metody przetwarzania słuchowego Tomatisa.

NEUROLOGOPEDA

mgr Agnieszka Głowińska

1. Studia magisterskie na kierunku psychologia.

2. Studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.

3. Kurs podstawowy terapii systemowej rodzin.

4.Certyfikat z zakresu terapii systemowej rodzin.

PSYCHOLOG

mgr Wioletta Fidler

1. Studia magisterskie w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym uzyskując tytuł licencjata.
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny na kierunku teologia w zakresie nauczania religii uzyskując tytuł zawodowy licencjata.
3. Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku Wydział Edukacyjno - Filologiczny w zakresie magisterskie uzupełnijące na kierunku pedagogika.
4. Studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej - diagnoza i terapia. 

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

mgr Iwona Rozperska 

1. Studia na kierunku pedagogika w zakresie opiekuńczo-wychowawczej z promocją zdrowia.

2. Studia na kierunku pedagogika - specjalność prewencja patologii i zagrożeń społecznych.

3. Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju w zakresie: Szkoła psychoterapii uzależnień. 

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI:

IMIĘ I NAZWISKO

 

STANOWISKO 

Małgorzata Wołoszyn 

starszy księgowy

Małgorzata Brzezińska

referent administracyjny

Małgorzata Rylik 

Sprzątaczka

Stefan Kryca

palacz

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny