Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje dla rodziców dotyczące „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”

Utworzono dnia 24.05.2020

Drodzy rodzice!


Przeczytajcie poniższe informacje - mogą pomóc Waszemu dziecku!

Jeśli widzicie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości czy rozwój umysłowy, rozwój mowy przebiega prawidłowo, jeśli coś budzi Wasze obawy, skontaktujcie się z poradnią psychologiczno- pedagogiczną. Tam uzyskacie poradę, diagnozę, a także - jeśli będzie zachodziła taka potrzeba - opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Będziecie mogli skorzystać z pomocy, która będzie potrzebna Waszemu dziecku do pełniejszego i szczęśliwego rozwoju.

CO POWINNO NIEPOKOIĆ W ROZWOJU DZIECKA:

sześciomiesięcznego:
a) nie patrzy na rodziców/ rodzeństwo,
​b) nie odwzajemnia uśmiechu,
​c) nie angażuje się w zabawę swoim ciałem (dłońmi, stopami, włosami, ustami),
​d) nie utrzymuje sztywnej główki w pozycji pionowej,
​e) nie obraca się na boki, z brzucha na plecy,
​f) nie podąża wzrokiem za osobą, przedmiotem,
​g) nie odwraca głowy za znajomą osobą,
​h) nie odwraca głowy w kierunku źródła dźwięku,
​i) nie reaguje na nagły, głośny hałas.

rocznego:
​a) nie odróżnia obcych osób, nie wykazuje niepokoju wobec nich,
​b) nie gaworzy (nie łączy identycznych dźwięków- sylab,np. baba, nanana…),
​c) nie naśladuje prostych gestów, zabaw,
​d) nie utrzymuje zabawki w ręku,
​e) nie wyciąga rączki do znajomej osoby,
​f) nie okazuje uczuć (radości, złości, zadowolenia),
​g) nie chwyta zabawek i nie bawi się nimi,
​h) nie angażuje się w proste zabawy z przedmiotami,
​i) nie siedzi samodzielnie (z podparciem).

2 - letniego:
​a) nie reaguje na swoje imię,
​b) nie naśladuje prostych zabaw z użyciem zabawek,
​c) nie rozumie i nie wykonuje poleceń (np. nie podaje przedmiotów, nie robi
   pa pa),
​d) nie poszukuje zabawki, która zniknęła za zasłoną,
​e) nie chodzi samodzielnie,
​f) nie manipuluje przedmiotami (nie bawi się, nie przekłada z ręki do ręki),
​g) nie szuka przedmiotów znajdujących się w pokoju (nie wskazuje, np. pokaż gdzie jest miś),
​h) nie wydaje dźwiękonaśladowczych odgłosów (np. bum- bum, hau- hau).

3 - letniego:
​a) nie inicjuje zabawy,
​b) nie bawi się prostymi zabawkami w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
​c) nie jest ciekawe i badawcze, nie interesuje się otaczającym je światem,
​d) nie wykorzystuje mowy do komunikacji,
​e) nie rozpoznaje podstawowych części ciała i elementów twarzy.

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka są to zintegrowane działania profilaktyczne, diagnostyczne, pedagogiczne, psychologiczne, rehabilitacyjne i medyczne mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka. Działanie te obejmują także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem.

Jakie dzieci mogą skorzystać z wczesnego wspomagania rozwoju?

Zasadniczo każdemu dziecku, u którego stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju, zwyczajnie przysługuje możliwość uczęszczania na zajęcia WWR. Aby nieco jednak rozjaśnić sytuację, podać można przykłady najczęstszych problemów, przez które dzieci mogą mieć potrzebę korzystania z takich zajęć – wymienić tutaj można:

·         uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),

·         uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),

·         niepełnosprawność umysłową,

·         zaburzenia ze spektrum autyzmu,

·         nieprawidłowości rozwoju ruchowego,

·         ogólne spowolnienie rozwoju.

Ogólnie nie ma jakichś ograniczeń co do tego, od kiedy dzieci mogą korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju. Zalecane jest nawet, aby maluchy zaczynały uczęszczać na zajęcia jak najwcześniej - od chwili wykrycia u nich zaburzeń rozwojowych. Dziecko może korzystać z usprawniającej terapii do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kto prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju?

Prowadzeniem zajęć z WWR zajmuje się cały zespół specjalistów. W jego podstawowym składzie znajduje się psycholog, logopeda oraz pedagog (czasami o konkretnej specjalności – np. oligofrenopedagog, czyli pedagog pracujący z dziećmi z niepełnosprawnością umysłową czy tyflopedagog, czyli osoba specjalizująca się w pracy z dziećmi niewidzącymi). Pomagać dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi mogą jednak również i inni specjaliści – wszystko jest tutaj uzależnione od potrzeb konkretnego dziecka, ale i potrzeb jego rodziny.

Zespół specjalistów realizujących wczesne wspomaganie rozwoju współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

1. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań
    pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej
    pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka      
    i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

2. udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie
    pracy z dzieckiem;

3. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb 
    dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem  
    odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Gdzie odbywają się zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju?

Tak naprawdę wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest w wielu różnych miejscach – czasami zajęcia odbywają się w jakimś przedszkolu,
a czasami w szkole podstawowej czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Istnieje również możliwość, że zespół wczesnego wspomagania rozwoju będzie przychodził do domu dziecka – takie rozwiązanie najczęściej jednak wykorzystywane jest u najmłodszych dzieci, mających poniżej 3 lat.

Na czym polegają i jak długo trwają zajęcia?

Nie da się jednoznacznie powiedzieć, na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju. Dokładny przebieg zajęć uzależniony jest bowiem od potrzeb danego pacjenta. Zajęcia prowadzone mogą być indywidualnie (szczególnie
u najmłodszych dzieci) lub w małych, 2-3-osobowych grupach.

Zajęcia trwać mogą przez różny czas – ogólnie jednak w ciągu miesiąca dziecko odbywa 4 do 8 godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Czas ten dostosowywany jest w zależności zarówno do tego, jakie są potrzeby dziecka, ale i od tego, jakie są jego możliwości.

Co zrobić, aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju?

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Gdzie można uzyskać taką opinię?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespół orzekający działający w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

Należy udać się do poradni właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka, gdzie rodzic/ prawny opiekun składa wniosek o wydanie opinii.

Do wydania opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza. Ponadto do wniosku można dołączyć opinię na temat funkcjonowania poznawczego i emocjonalno - społecznego dziecka opracowaną przez wychowawcę oddziału przedszkolnego, jeżeli do niego uczęszcza.

A zatem co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte WWR?

- zgłosić się do poradni psychologiczno - pedagogicznej,
​- wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
​- zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie,
​- po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić
   się do wybranej placówki prowadzącej takie wspomaganie, np. poradni
   psychologiczno-pedagogicznej, przedszkola, szkoły.

Opracowała: pedagog – logopeda mgr Ewa Mianowana

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 68

W poprzednim tygodniu: 69

W tym miesiącu: 163

W poprzednim miesiącu: 206

Wszystkich: 6954