Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Połczynie - Zdroju

Skala Inteligencji Stanford - Binet 5 (SB5)

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) - specjalistyczny test oceniający inteligencję (iloraz inteligencji ogólny, iloraz niewerbalny, iloraz werbalny) i czynniki poznawcze (Rozumowanie płynne, Wiedza, Rozumowanie ilościowe, Przetwarzanie wzrokowo- przestrzenne, Pamięć robocza) osób słabo słyszących i słabowidzących, a także osób z zaburzeniami komunikacji, autyzmem, trudnościami w nauce, poważnym uszkodzeniem mózgu, władających językiem polskim w sposób ograniczony z powodu pochodzenia, oraz w przypadku afazji lub udaru oraz osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny