Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Połczynie - Zdroju

Integracja bilateralna

Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.

• Obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej w znacznej części nakłada się na zaburzenia motoryczne odczytywane w diagnostyce integracji sensorycznej.

• Bilateralna integracja to koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu).

• Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np.: cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie. Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała.

• Bilateralna nauka trwająca aż do wieku szkolnego, w znacznej części zależy od doświadczeń, które mogą zawierać błędne informacje, a te prowadzą do problemów w nauce takich jak niezrozumienie instrukcji, problemów w rozróżnianiu prawej i lewej strony, problemów z czytaniem, pisaniem, mówieniem, pamięcią. Wiele osób, u których występują opóźnienia rozwoju, mają trudności w nauce lub odnoszą niepowodzenia, w tym dzieci z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD. Ci prezentują często niedojrzałość w systemie motorycznym. Wówczas może ujawnić się słabe lub niesymetryczne napięcie mięśniowe, nieadekwatność, deficyty uwagi oraz słaba pamięć, słaba kontrola mięśni oka i upośledzenie funkcji wizualnych, słuchowych i percepcji. Opóźnienia w rozwoju motorycznym są nierozerwalnie związane z opóźnieniami w rozwoju poznawczym i społecznym.

• Program ćwiczeń jest etapowy.

• Jest możliwe łączenie programu ćwiczeń integracji bilateralnej (obustronnej integracji) z innymi programami ruchowymi np. programem INPP lub programem integracji sensorycznej (SI).

• Cechą charakterystyczną programu integracji bilateralnej jest hamowanie nieprawidłowych aktywności i wprowadzanie w ich miejsce prawidłowych wzorców ruchowych.

Symptomy zaburzeń obustronnej integracji, integracji bilateralnej:

• często towarzyszą zaburzeniom posturalno-okoruchowym,

• obniżona obustronna koordynacja (np. łapanie piłki),

• trudności z rozróżnieniem stron prawa-lewa, • unikanie przekroczenia linii środkowej ciała (np. krążenia tułowia),

• niewykształcona w pełni lateralizacja

• niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych (kopanie piłki w ruchu).

 

Jeśli ćwiczenia są wprowadzane stopniowo i ostrożnie, to program dwustronnej integracji:

• poprawia u dziecka świadomość ciała (schemat ciała w przestrzeni),

• poprawa równowagi statycznej i dynamicznej,

• lepsza kontrola postawy,

• lepsza współpraca między półkulami,

• poprawa współpracy ciała w obrębie góra – dół, lewo-prawo, przód-tył,

• poprawa poczucia kierunku,

• poprawa pamięci sekwencyjnej i planowania ruchu,

• automatyzacja ruchu,

• jest możliwa wielozadaniowość,

• poprawa funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi, pamięci.

• Mogą być dodatkowe korzyści takie jak wzrost pewności siebie, poczucie własnej wartości i motywacji.

 

 

Materiał infromacyjny pochodzi ze strony interntowej Bilateralna integracja - ASTO

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny