Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Połczynie - Zdroju

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Metoda Dobrego Startu — na czym polega?

Założenia Metody Dobrego Startu skupiają się na usprawnieniu i koordynacji, integrowaniu funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych, a także na wzajemnej ich integracji. Są to funkcje biorące udział w nauce czytania i pisania. Zabawy i ćwiczenia dopasowane w ramach Metody Dobrego Startu pomagają w eliminowaniu pojawiających się trudności szkolnych już na początku edukacji, w pierwszych etapach nauki. Można zatem traktować je jako zajęcia wyrównawcze, wspomagające naukę, ale również jako zapobiegające wystąpieniu ewentualnych trudności. Metoda pełni także rolę stymulującą prawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci. Metoda Dobrego Startu — ćwiczenia: Metoda Dobrego Startu skupia się na trzech najważniejszych elementach — słuchu, wzroku i ruchu (tzw. motoryka).

Zajęcia według tej metody składają się z 3 etapów:

• Rozpoczynają się od zajęć wprowadzających — są to zabawy ruchowe i przy muzyce, nauka słów piosenek i uczenie trudniejszych słów, dzielenie ich na sylaby itp.

• Następnie zaczynają się zajęcia właściwe, dzielące się na ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe i ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe.

Ćwiczenia ruchowe polegają na zabawach ruchowych dopasowanych do słów piosenek. Podczas ćwiczeń zaangażowana jest w pierwszej kolejności motoryka duża, a następnie motoryka mała.

W czasie ćwiczeń ruchowo-słuchowych dzieci wystukują rytm słyszanej piosenki i mogą np. rzucać do siebie balonem czy piłką w momencie, gdy padnie określone słowo w piosence.

Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe polegają na odtwarzaniu ruchem rozmaitych wzorów graficznych, np. liter albo figur geometrycznych. Można to robić palcem w powietrzu lub "rysować" na tackach z jakąś zawartością — np. kaszą. Wszystko odbywa się w rytmie śpiewanej piosenki. Są to ćwiczenia angażujące wiele zmysłów jednocześnie.

Zajęcia kończą się ćwiczeniami o charakterze wokalno-rytmicznym, a także ćwiczeniami relaksacyjnymi, takimi jak masaż czy ćwiczenia oddechowe.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny