Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Połczynie - Zdroju

Metoda Strukturalna nauka czytania i pisania

Jakie są zalety Metody Strukturalnej?

 • Metoda Strukturalna umożliwia opracowanie indywidualnego planu terapii – spersonalizowany program edukacyjny pozwala na znacznie efektywniejszą naukę. W pakiecie dostępnych jest pięć zestawów ćwiczeń zróżnicowanych pod względem stopnia trudności.
 • Odpowiednie materiały ćwiczeniowe dobiera się z uwzględnieniem wyników uzyskanych w badaniu przeprowadzonym przy użyciu testu KOCP – Karty Oceny Czytania i Pisania. Dzięki temu poziom nauki pisania i czytania jest dostosowany do potrzeb i możliwości poznawczych konkretnego ucznia, co przekłada się na wysoką skuteczność tej metody.
 • Oprócz tego ogromną zaletą Metody Strukturalnej jest także to, że zakłada systematyczność ćwiczeń i ścisłą współpracę terapeuty lub nauczyciela z środowiskiem domowym ucznia. Autor metody: Joanna Guzik-Iwińska Narzędzie diagnostyczne KOCP przeznaczone jest do szczegółowej diagnozy poziomu czytania i pisania oraz uwarunkowań procesu nabywania tych umiejętności (funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej). Nauczyciel / terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania.
 •  
 • Metoda Strukturalna jest bezpośrednio powiązana z KOCP – umożliwia podjęcie nauki / terapii trudności w czytaniu i pisaniu dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia. Metoda Strukturalna zalicza się do analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening i automatyzację tych umiejętności.
 • Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych, oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej. Deficyty te występują najczęściej u osób z:
 • dysleksją rozwojową,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • niedosłuchem,
 • niedowidzeniem,
 • dyslalią,
 • dyzartrią,
 • afazją,
 •  ADHD,
 • autyzmem i zespołem Aspergera,
 •  zaburzeniami zachowania,
 •  innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania (np. utratą tych umiejętności po udarach).
 • Metoda Strukturalna opiera się na pięciu elementach:   
 • 1. Diagnozie poziomu umiejętności czytania i pisania oraz funkcji percepcyjno-motorycznych uczestniczących w tych czynnościach (KOCP - Karty Oceny Czytania i Pisania).
 • 2. Motywacji do nauki czytania i pisania podlegającej ocenie wstępnej oraz stosowaniu odpowiednich wzmocnień podczas terapii w celu wytworzenia motywacji wewnętrznej do nauki.
 • 3. Terapii z wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanego programu z wykorzystaniem pięciu zestawów ćwiczeń w czytaniu i pisaniu oraz ćwiczeń dodatkowych.
 • 4. Współpracy nauczyciela/ terapeuty ze środowiskiem domowym ucznia.
 • 5. Systematyczności ćwiczeń.
 • Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych w ramach doktoratu obronionego na Uniwersytecie Śląski przez autorkę metody dr Joannę Guzik-Iwińską (promotor rozprawy: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur).

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny