Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Połczynie - Zdroju

TUS - trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS):

• to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej

• dzieci uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała.

• umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

 

W Treningu Umiejętności Społecznych pomagamy w takich problemach jak:

• w problemach kontroli emocji i zachowań , zmiana zachowań niepożądanych na akceptowane w społeczeństwie

• trudnościach z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią,

• ADHD, ADD, zespołem Aspergera, • trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych,

• kłopoty i zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny