Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Połczynie - Zdroju

SGMiRD

Skala Gotowości Matematycznej i Ryzyka Dyskalkulii (SGMiRD) – służy do oceny rozwoju kompetencji matematycznych i gotowości matematycznej oraz możliwego ryzyka dyskalkulii u dzieci wstępujących do szkoły w wieku od 4,7 do 7,6 lat.

Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat – służy do diagnozy dyskalkulii (specyficznych trudności arytmetycznych) u uczniów  na drugim etapie edukacyjnym, uczęszczających do klas IV-VI szkoły podstawowej.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny