Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Połczynie - Zdroju

Działalność Poradni w liczbach

       

Rok szkolny 2019/20

 1. ilość dzieci objętych ogólną pomocą psychologiczno- pedagogiczną -350
 2. dzieci objęte terapią na terenie Placówki :
 • terapia logopedyczna – 75 osób
 • inne formy pomocy indywidualnej – ter. Psycholog - 7
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym  ( integracja sensoryczna, integracja odruchów, integracja bilateralna, terapia neurotaktylna, Warnke )– 75
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień – 57
 • zajęcia związane z trudnościami adaptacyjnymi- 160
 • porady po badaniach przesiewowych – 40
 • badania przesiewowe słuchu w ramach programu „Słyszę” – 26,
 • badania przesiewowe wzroku w ramach programu „Widzę” – 26,
 • badania przesiewowe mowy w przedszkolach 5-latki – 149,
 • inne badania przesiewowe – 7
 1. w roku szkolnym 2019/20 zostało wykonanych  338 badań w tym:
 • badania psychologiczne – 136
 • badania pedagogiczne – 119 ( w tym diagnoza integracji sensorycznej, integracji bilateralnej, integracji odruchowej )
 • badania logopedyczne – 79
 • związane z wyborem kierunku kształcenia - 4
 1. zostało wydanych 38 orzeczeń, w tym:
 • 8 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • 30 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
 • po badanych diagnostycznych sporządzono 95 opinii, w tym:
 • 9 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • 32 opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • 30 opinii w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,
 • 3 opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • 7 opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • 1 opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • 12 opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • 1 innych opinii związane z kształceniem i wychowaniem dziecka
 • wydano 37 informacji z przeprowadzonych badań
 1. w tym roku szkolnym nie przeniesiono żadnej teczki do dalszej diagnozy pod kontem Spektrum
 2. na  indywidualne zajęcia  realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka zapisanych było  15 osób.
 3. W roku szkolnym zorganizowano 15 zajęć warsztatowych na terenie szkół w których uczestniczyło 298 uczniów.         
 •        Rok szkolny 2020/21
 1. ilość dzieci objętych ogólną pomocą psychologiczno- pedagogiczną -330
 2. dzieci objęte terapią na terenie Placówki :
 • terapia logopedyczna – 57 osób
 • inne formy pomocy indywidualnej – ter. Psycholog - 39
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym  ( integracja sensoryczna, integracja odruchów, integracja bilateralna, terapia neurotaktylna, Warnke )–85
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień – 15
 • badania przesiewowe wykonane na terenie poradni– 8
 • badania przesiewowe słuchu w ramach programu „Słyszę” – 4,
 • badania przesiewowe wzroku w ramach programu „Widzę” – 4,
 1. w roku szkolnym 2020/21 zostało wykonanych  350 badań w tym:
 • badania psychologiczne – 129
 • badania pedagogiczne – 149 ( w tym diagnoza integracji sensorycznej, integracji bilateralnej, integracji odruchowej )
 • badania logopedyczne – 71
 • związane z wyborem kierunku kształcenia - 1
 1. zostało wydanych 30 orzeczeń, w tym:
 • 3 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • 27 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
 • po badanych diagnostycznych sporządzono 97opinii, w tym:
 • 5 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • 53 opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • 28 opinii w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,
 • 4 opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • 2 opinie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • 1 opinia w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • 2 innych opinii związane z kształceniem i wychowaniem dziecka
 • 2 opinie w sprawie przyjęcia w oddziale przysposabiającym do pracy
 • wydano 35 informacji z przeprowadzonych badań
 1. przekazano 3 teczek do dalszej diagnozy pod kontem Spektrum
 2. na  indywidualne zajęcia  realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka zapisanych było  15 osób
 3. w roku szkolnym nie zostały zorganizowane żadne zajęcia warsztatowe na terenie szkół spowodowane nauczaniem zdalnym z powodu epidemii COVID19 

Rok szkolny 2021/22

 1. ilość dzieci objętych ogólną pomocą psychologiczno- pedagogiczną -217
 2. dzieci objęte terapią na terenie Placówki :
 • terapia logopedyczna – 30 osób
 • inne formy pomocy indywidualnej – ter. Psycholog, - 21
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym  ( integracja sensoryczna, integracja odruchów, integracja bilateralna, terapia neurotaktylna, Warnke )– 35
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień – 7
 • badania przesiewowe wykonane na terenie poradni– 2
 • badania przesiewowe słuchu w ramach programu „Słyszę” –2,
 • badania przesiewowe wzroku w ramach programu „Widzę” –2,
 1. do chwili obecnej zostało wykonanych  95 badań w tym:
 • badania psychologiczne – 45
 • badania pedagogiczne – ( w tym diagnoza integracji sensorycznej, integracji bilateralnej, integracji odruchowej )-27
 • badania logopedyczne – 23
 1. zostało wydanych 13 orzeczeń, w tym:
 • 4 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • 9 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
 • po badanych diagnostycznych sporządzono 22 opinii, w tym:
 • 1 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • 10 opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • 8 opinii w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,
 • 3 opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • wydano 10 informacji z przeprowadzonych badań
 1. przekazano 3 teczek do dalszej diagnozy pod kontem Spektrum
 2. na  indywidualne zajęcia  realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka zapisanych było  15 osób.
 3. Do dnia dzisiejszego zorganizowano 18 zajęć warsztatowych na terenie szkół w których uczestniczyło 364 uczniów

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny