Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Połczynie - Zdroju

Działalność Poradni w liczbach

       

Rok szkolny 2019/20

 1. ilość dzieci objętych ogólną pomocą psychologiczno- pedagogiczną -350
 2. dzieci objęte terapią na terenie Placówki :
 • terapia logopedyczna – 75 osób
 • inne formy pomocy indywidualnej – ter. Psycholog - 7
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym  ( integracja sensoryczna, integracja odruchów, integracja bilateralna, terapia neurotaktylna, Warnke )– 75
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień – 57
 • zajęcia związane z trudnościami adaptacyjnymi- 160
 • porady po badaniach przesiewowych – 40
 • badania przesiewowe słuchu w ramach programu „Słyszę” – 26,
 • badania przesiewowe wzroku w ramach programu „Widzę” – 26,
 • badania przesiewowe mowy w przedszkolach 5-latki – 149,
 • inne badania przesiewowe – 7
 1. w roku szkolnym 2019/20 zostało wykonanych  338 badań w tym:
 • badania psychologiczne – 136
 • badania pedagogiczne – 119 ( w tym diagnoza integracji sensorycznej, integracji bilateralnej, integracji odruchowej )
 • badania logopedyczne – 79
 • związane z wyborem kierunku kształcenia - 4
 1. zostało wydanych 38 orzeczeń, w tym:
 • 8 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • 30 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
 • po badanych diagnostycznych sporządzono 95 opinii, w tym:
 • 9 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • 32 opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • 30 opinii w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,
 • 3 opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • 7 opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • 1 opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • 12 opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • 1 innych opinii związane z kształceniem i wychowaniem dziecka
 • wydano 37 informacji z przeprowadzonych badań
 1. w tym roku szkolnym nie przeniesiono żadnej teczki do dalszej diagnozy pod kontem Spektrum
 2. na  indywidualne zajęcia  realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka zapisanych było  15 osób.
 3. W roku szkolnym zorganizowano 15 zajęć warsztatowych na terenie szkół w których uczestniczyło 298 uczniów.         

 

  Rok szkolny 2020/21

 1. ilość dzieci objętych ogólną pomocą psychologiczno- pedagogiczną -330
 2. dzieci objęte terapią na terenie Placówki :
 • terapia logopedyczna – 57 osób
 • inne formy pomocy indywidualnej – ter. Psycholog - 39
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym  ( integracja sensoryczna, integracja odruchów, integracja bilateralna, terapia neurotaktylna, Warnke )–85
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień – 15
 • badania przesiewowe wykonane na terenie poradni– 8
 • badania przesiewowe słuchu w ramach programu „Słyszę” – 4,
 • badania przesiewowe wzroku w ramach programu „Widzę” – 4,
 1. w roku szkolnym 2020/21 zostało wykonanych  350 badań w tym:
 • badania psychologiczne – 129
 • badania pedagogiczne – 149 ( w tym diagnoza integracji sensorycznej, integracji bilateralnej, integracji odruchowej )
 • badania logopedyczne – 71
 • związane z wyborem kierunku kształcenia - 1
 1. zostało wydanych 30 orzeczeń, w tym:
 • 3 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • 27 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
 • po badanych diagnostycznych sporządzono 97opinii, w tym:
 • 5 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • 53 opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • 28 opinii w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,
 • 4 opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • 2 opinie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • 1 opinia w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • 2 innych opinii związane z kształceniem i wychowaniem dziecka
 • 2 opinie w sprawie przyjęcia w oddziale przysposabiającym do pracy
 • wydano 35 informacji z przeprowadzonych badań
 1. przekazano 3 teczek do dalszej diagnozy pod kontem Spektrum
 2. na  indywidualne zajęcia  realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka zapisanych było  15 osób
 3. w roku szkolnym nie zostały zorganizowane żadne zajęcia warsztatowe na terenie szkół spowodowane nauczaniem zdalnym z powodu epidemii COVID19 

 

Rok szkolny 2021/22

 1. ilość dzieci objętych ogólną pomocą psychologiczno- pedagogiczną -362
 2. dzieci objęte terapią na terenie Placówki :
 • terapia logopedyczna – 46 osób
 • inne formy pomocy indywidualnej – ter. Psycholog, - 63 osoby
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym  ( integracja sensoryczna, integracja odruchów, integracja bilateralna, terapia neurotaktylna, Warnke )– 111
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień – 17 osób
 • badania przesiewowe wykonane na terenie poradni– 7
 • badania przesiewowe słuchu w ramach programu „Słyszę” – ,
 • badania przesiewowe wzroku w ramach programu „Widzę” –3 ,
 1. do chwili obecnej zostało wykonanych  337 badań w tym:
 • badania psychologiczne – 152
 • badania pedagogiczne – ( w tym diagnoza integracji sensorycznej, integracji bilateralnej, integracji odruchowej )- 111
 • badania logopedyczne – 74
 1. zostało wydanych 35 orzeczeń, w tym:
 • 8 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • 26 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
 • 1 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 
 • po badanych diagnostycznych sporządzono 73 opinii, w tym:
 • 4 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • 27 opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • 24 opinii w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,
 • 4 opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • 3 opinie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełnieniaspełnienia przez dzieci obowiązku szkolnego,
 • 2 opinie w sprawie oceny gotowości szkolnej,
 • 8 opinii w sprawie zindywidualizowanej ściezki kształcenia,
 • 1 inne opinie ziązane z kształceniem i wychowaniem dzicka
 • wydano 40 informacji z przeprowadzonych badań
 1. przekazano 3 teczek do dalszej diagnozy pod kontem Spektrum
 2. na  indywidualne zajęcia  realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka zapisanych było  20 osób.
 3. w zajęciach realizowanych na terenie szkół uczestniczyło 723 osób:
 • Warsztaty - 337 osób
 • zajęcia profilaktyczne - 134 osoby
 • superwizja - 6 osób
 • przesiewowe badania mowy - 229 osób
 • przesiewowe badania lateralizacji - 17 osób 

 

Rok szkolny 2022/23

Styczeń 2023

 1. ilość dzieci objętych ogólną pomocą psychologiczno- pedagogiczną - 251
 2. dzieci objęte terapią na terenie Placówki :
 • inne formy pomocy indywidualnej – ter. Psycholog, - 26
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym  ( integracja sensoryczna, integracja odruchów, integracja bilateralna, terapia neurotaktylna, Warnke )– 22
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień – 5
 • badania przesiewowe wykonane na terenie poradni:
 • badania przesiewowe słuchu w ramach programu „Słyszę” – 3
 • badania przesiewowe wzroku w ramach programu „Widzę” – 3
 1. do chwili obecnej zostało wykonanych 178 badań w tym:
 • badania psychologiczne –  94
 • badania pedagogiczne – ( w tym diagnoza integracji sensorycznej, integracji bilateralnej, integracji odruchowej )- 58
 • badania logopedyczne – 26
 1. zostało wydanych 11 orzeczeń, w tym:
 • 1 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • 10 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
 • po badanych diagnostycznych sporządzono opinie:
 • 19 opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • 35 opinii w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,
 • 11 opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • 3 opinie  w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się
 • wydano 21 informacji z przeprowadzonych badań
 1. przekazano 5 teczek do dalszej diagnozy pod kontem Spektrum
 2. na  indywidualne zajęcia  realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka zapisanych jest 11 osób.
 3. do dnia dzisiejszego zorganizowano 12 zajęć warsztatowych na terenie szkół w których uczestniczyło 281 uczniów.
 4. we wrześniu zorganizowano spotkanie dla rodziców uczestniczących w warsztatach ,, Szkoła dla rodziców ‘’
 5. w obecnym roku szkolnym zorganizowano dwa spotkania sieci współpracy terapeutów pedagogicznych w której uczestniczyło 19 osób.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny